KIGO

KIGO (Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs)

Stadslandbouw;
“De stedelijke kringloop als inspiratiebron voor nieuwe vormen van landbouw”
Loopptijd juli 2009 t/m december 2010

Het programmaonderdeel valt onder het GKC Programma Biologische Landbouw

Samenvatting

Het programmaonderdeel Stadslandbouw, De stedelijke kringloop als inspiratiebron voor nieuwe vormen van landbouw heeft betrekking op het vergroten van de kennis binnen het Groene onderwijs om de verschillende agrarische kennis te koppelen aan (rand)stedelijke kringlopen, zodat deze kennis ingezet kan worden om in de Randstad (Rotterdam) Stadslandbouw initiatieven te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling.
Dit programa onderdeel betreft een onderwijsleerlijn binnen het VMBO, MBO en HBO groenonderwijs.

Eetbaar Rotterdam (Paul de Graaf en Cesare Peeren) is hier de vragende partij. De projectleiding ligt bij het Groenhorst College/ Warmonderhofopleidingen (Bas de Groot). In het project wordt verder samengewerkt met De Christelijke Agrarische Hogeschool CAH, het Wellant College en het Landbouw Economisch Instituut LEI (Jan-Willem van der Schans).

———

Verslagen van de studiereis naar Chicago en Milwaukee door studenten vindt u hier (posts van 8 t/m 19 april 2010)

———

Vervolg: Eerste opleiding stadslandbouw een feit (2012)