Vereniging 2010-2015

Stand van zaken

De vereniging Eetbaar Rotterdam is bezig om een nieuwe vorm te vinden die beter past bij de behoeftes van haar netwerk. Op dit moment wordt onderzocht of een beroepsvereniging van stadslandbouwers levensvatbaar is.

Oorsprong

De vereniging Eetbaar Rotterdam is opgericht in 2010 door Rien Bongers (Het Portaal), Jan-Willem van der Schans (LEI), Bas de Groot (Walden21), Paul de Graaf (Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek), Césare Peeren en Jos de Krieger (beide 2012Architecten), die  tevens als eerste bestuur zitting namen.

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit Ans Stolk, Ariane Lelieveld (secretaris), Caroline de Vlaam (penningmeester), Cees Bronsveld, Jan van der Schans, Jan Willem van der Schans (voorzitter) en Paul de Graaf.

Doel

Het inhoudelijke doel van de vereniging is: het zichtbaar maken van de voedselketen in de stedelijke omgeving en het stimuleren van stadslandbouw. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: agenderen bij overheden en andere stakeholders, het uitwisselen van kennis en ervaringen, en het organiseren van publieke activiteiten, zowel voor leden als niet –leden.

Om dit doel te bereiken zoekt de vereniging naar manieren om de activiteiten van Eetbaar Rotterdam te verbreden. Stadslandbouw is een groeiende beweging die we met de vereniging een plek willen bieden om samen te komen en informatie uit te wisselen. Mensen kunnen lid worden en eigen activiteiten te ontplooien. Hierdoor kan een bredere agenda bediend worden, met meer activiteiten en een grotere doelgroep.

Postadres: Vereniging Eetbaar Rotterdam, Gedempte Zalmhaven 911, 3011 BT Rotterdam

De visie van de vereniging