EETBAAR ROTTERDAM gelanceerd!

0

Tijdens een diner presenteerde EETBAAR ROTTERDAM – expertisegroep stadslandbouw – zich afgelopen week aan haar netwerk en lanceerde zij haar website (waar deze blog onderdeel van uit maakt) . Het initiatief kon rekenen op enthousiaste reacties uit de zaal en oogstte die avond veel nieuwe contacten en ideeën voor vervolgstappen.


EETBAAR ROTTERDAM is een concreet resultaat van het debat ‘Stadslandbouw Rotterdam’ dat Het Portaal in juli 2007 organiseerde in opdracht van InnovatieNetwerk. Tijdens deze bijeenkomst werden de eerste contacten gelegd tussen de stadslandbouwpioniers in de stad (veelal particuliere initiatieven), de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid en werd de basis gelegd voor de huidige expertisegroep stadslandbouw.

EETBAAR ROTTERDAM stelt zich tot doel de voedselketen weer zichtbaar te maken in de stad. De expertisegroep initieert concrete projecten, verbindt ze aan elkaar en wil een brug slaan naar de lokale en provinciale overheid om een samenhangende stadslandbouwvisie te ontwikkelen. EETBAAR ROTTERDAM levert hiermee een bijdrage aan een duurzame en gezonde samenleving en dicht de kloof tussen stad en platteland.

Stadslandbouw in Rotterdam staat inmiddels op de kaart, zo constateerden wij afgelopen week. Stedelijke diensten bezinnen zich serieus op de kansen van eetbaar groen en zijn bereid experimenten aan te gaan. Het bedrijfsleven ziet een toegevoegde waarde voor hun bedrijfsactiviteiten, producenten en afnemers vinden elkaar en de verschillende particuliere initiatieven zijn blij dat er een platform is waar kennis en kunde gebundeld gaat worden (onder andere middels deze blog).

Een verslag van de avond volgt binnenkort. Hier alvast de indruk van een van de genodigden.

Daarnaast zal in de komende weken onder de titel ER Diner een reeks posts de plekken belichten waar de ingredienten voor het diner vandaan komen (zie hieronder).

Delen

Over de Auteur

Laat een reactie achter