Omslag Ontmoetingsdag 15 januari

0


Op vrijdag 15 januari as is er op Zorgboerderij De Hondspol in Driebergen een ontmoetingsdag van Stichting Omslag ter bevordering van de ontmoeting tussen Landbouw, Ambacht en Gezondheidszorg en de Landbouwsectie van de Antroposofische Vereniging

Het thema deze keer is:
Vruchtbare landbouw als inspiratiebron voor sociale ontwikkeling

Dit thema sluit juist aan bij Landbouw in een stedelijke omgeving, waar de binding met deze omgeving en de mensen die hierin wonen, werken, recreëren. Zo vanzelfsprekend is,

Deze dag zal dit thema als volgt worden uitgewerkt:
In de voordrachtenreeks Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag (de zogenaamde Landbouwcursus) biedt Rudolf Steiner een vernieuwende blik op de landbouw. Verrassend is om te merken dat diverse gezichtspunten om tot een gezonde landbouw te komen ook vruchtbaar blijken te zijn in de hulpverlening aan mensen. Joop van Dam zal hierover in het ochtendgedeelte een uiteenzetting geven.
Op deze ontmoetings- en netwerkdag zal er tevens gelegenheid zijn om te net-werken met bestuursleden van het bestuur van Omslag.

Zorgboerderij De Hondspol

Gooijerdijk 20
3972 MB Driebergen

Uw kunt u aanmelden voor 10 januari 2010, onder vermelding van het aantal personen, via een mail aan het e-mailadres van Omslag: omslag@xs4all.nl

Routebeschrijving zie: www.lievegoedzorggroep.nl

Delen

Over de Auteur

Laat een reactie achter