Werkbezoek Growing Power Deel 3

2Zo het nieuwe jaar is weer begonnen dus ook verder met de Growing Power Serie

deze keer het thema:

Vee

Binnen Growing Power is het thema vee wat ruimer genomen dan ieder in eerste instantie bij het woord zal bedenken.
Bij growing Power zijn er 4 groepen vee

1-Kippen en ander gevogelte (3 eenden en een kalkoen, welke naar mannen overigens een loeder was. Alleen vrouwen konden hem te eten geven)
2-Geiten
3-Bijen
4-Vissen

Kippen
binnen Growing Power worden er in een tunnelkas ongeveer 500 legkippen van het ras Rhode Island gehouden. Dt redelijke legras zorgt voor eieren en tevens voor warmte en stikstof voor de andere helft van de kas waar op dit moment spinazie groeide.
De kippen werden gehouden op een poststal systeem welke door vertering ook zorgt voor warmte. De vrijgekomen warmte was dusdanig dat zelfs tijden het koude weer de zijwanden van de tunnel openstonden.
De stikstof en de vrijgekomen ammonia door dit potstalsysteem waren dusdanig dat zelfs de spinanzie het zwaar had (brandvlekken) Daarom is de tussenwand tussen de spinazie en de kippen gesloten. Dit zou te voorkomen zijn door niet en heel jaar de kas als een potstal te gebruiken. Tevens verkleind dit de kans op ziekten.
Om de kans in dit systeem te verkleinen werd er voordat er een nieuwe laag hooi werd aangebracht een product Barmlime gestrooid (= magenesium oxide)

Binnen deze toom kippen waren geen hanen. De plaatselijke regels van Milwaukee verbieden het houden van Hanen in de stad, maar het lijkt er op dat dit gaat veranderen (overigens is Growing Power het enige bedrijf in Milwaukee welke kippen houden)

Geiten
Bij Growing Power liepen tevens een kleine kudde geiten (ongeveer 25 stuks) waarbij het de bedoeling was om deze te melken. Nu ontbreekt hiervoor de kennis en de mogelijkheden qua hygienen om dit te doen. Daarom werden er op het moment dat wij aanwezig waren plannen gemaakt om het overgrote deel naar de slacht te brengen.

Bij zowel de geiten als de kippen werd er gebruik gemaakt van oud brood van de bakkers als een gedeelte van het voedselregiem.

Bijen
Op de locatie van Growing Power werden 6 bijenkasten gehouden. Door de tijd van het jaar heb ik ondanks dat ik ex-imker ben weinig aandacht besteed. De oogst van de honing was elk jaar door de goede dracht (veel diverse bloeiende bomen, struiken en bloemen) door het jaar heen erg goed. Deze honing werd als Urban Honey in de winkel verkocht. Prima honing!

Vissen
Bij Growing Power worden er 2 soorten vissen gekweekt in een policultuursysteem met diverse bladgewassen.
-de welbekende Tilapia
-en de Yellow Perch (lokale baars soort uit Lake Michigan)
Zij bemesten het water, waar de planten mee worden gevoed en deplanten filteren het water voor de vissen.
De waterbuffers waar de vissen in worden gehouden dienen tevens om de kas te verwarmen.

Delen

Over de Auteur

2 reacties

Laat een reactie achter