Eetbaar groene daken

0

In het kader van het groene daken programma van de gemeente heeft Rotterdam nu het voornemen om voor eind 2011 zo’n 25.000m2 gemeentelijk vastgoed te hebben voorzien van een groen dak. Ook voor het realiseren van een binnenstedelijke productieve tuin in Rotterdam wordt gedacht aan een daktuin in het centrum. Wat zijn de mogelijkheden voor de stad – en voor u?

Van de 4 miljoen m2 gemeentelijk vastgoed is in Rotterdam zo’n 500.000m2 geschikt voor de aanleg van een groen dak. Voor het grootste deel gaat het hier om extensieve groene daken, maar er is ook een deel met name na-oorlogse gebouwen waarbij kan worden gedacht aan meer intensieve groene daken (voor een overzicht van typen groene daken zie hier). Intensieve groene daken hebben een dikker grondpakket waarin groenten kunnen worden geteeld; een eetbaar groen dak. In New York zijn hier een aantal mooie voorbeelden van zoals Eagle Street Rooftop Farm (zie ook hier) en Brooklyn Grange Farm, overigens allebei initiatieven van ondernemers. Wanneer volgt Rotterdam? Met het erfgoed uit de Wederopbouwperiode heeft de stad hier een unieke mogelijkheid om zich op de stadslandbouwkaart te zetten.

Brooklyn Grange op dit moment (november 2010)

Een grondpakket om op te telen moet al snel 40 cm dik zijn maar er zijn creatieve manieren om grond te verdelen, bijvoorbeeld met ruggen zodat met een gemiddeld dikte van 20-30cm al te telen is.

Een andere optie is kassen op daken met daarin teelt op substraat (hydroponics). Dit is lichter dan teelt op een grondlaag, en je blijft van de dakbedekking af. Een dakkas kan een vergelijkbare rol spelen als een groen dak in het opvangen van pieken in regenwater, maar je verliest de positieve invloed van groen op de luchtkwaliteit en koeling van de stad (al liggen daar in combinatie met het concept van de Energieproducerende Kas nog wel interessante mogelijkheden). Voorbeelden van bedrijven die hier mee bezig zijn: Brightfarm Systems (wederom uit NY) en Lufa uit Montreal, Canada.

Oproep Eetbaar Groene Daken

In navolging van onze eerdere oproep (waar we overigens nooit reactie op hebben gehad) opnieuw de vraag: wie wil een eetbaar productieve tuin op zijn dak? Wij denken graag met u mee over hoe dit aan te pakken en bij voldoende oppervlak (vanaf 2000 m2) kunnen we u ook helpen een stadsboer te vinden die het dak voor u bewerkt ( en daarmee onderhoudt). Neem hiervoor contact op met : voorzitter@eetbaarrotterdam.nl

Maak nieuwe vrienden met een eetbaar groen dak (Eagle Street Rooftop Farm)

Meer informatie over groene daken kunt u vinden op de website van Rotterdam Climate Initiative. U vindt hier onder andere alles over subsidiemogelijkheden, de voorwaarden, het aanvraagformulier en veelgestelde vragen.

Delen

Over de Auteur

Gesloten voor reacties