De visie van Eetbaar Rotterdam

0

Veel mensen vragen ons wat we nu eigenlijk doen als vereniging en waar we voor staan. Ons eerste antwoord is dat we ruimte willen geven aan leden om dat te bepalen, maar daarbij vergeten we gemakshalve dat we in de 3 jaar dat we als expertisegroep actief zijn geweest al allerlei activiteiten hebben georganiseerd en een visie hebben ontwikkeld over de rol die stadslandbouw kan spelen in Rotterdam.

Voor nieuwe leden zullen we daarom begin volgend jaar een bijeenkomst houden waarin we deze visie presenteren, hoe het zo gekomen is en wat we er tot nu toe mee gedaan hebben. Daarna gaan we het gesprek aan over hoe we hiermee verder willen gaan als vereniging.

Naast alle activiteiten die er al zijn (volkstuinen, educatieve tuinen, buurtmoestuinen, kunstenaarsinitiatieven, boerderijen nabij de stad als Buytenhof, en ja ook het Westland) zien we ruimte voor een professionele stadslandbouw in en aan de rand van de stad, al dan niet in samenwerking met voorgenoemde partijen. Kansen voor professionele stadslandbouw in Rotterdam zien we in on(der)benutte ruimte (bijvoorbeeld op daken of op braakliggende grond) en (nog) niet aangeboorde bronnen (afvalstromen, regewater e.d.)

De voedselkringloop (ER/Paul de Graaf)

De stadsboer is een ondernemer die zijn geld verdient met een reeks producten en diensten met als kern agrarische productie, en met sociale en milieutechnische ‘spin off’. De producten en diensten die deze stadsboer levert hebben een sociale en milieutechnische betekenis voor de stad en die wordt door de stad op (economische) waarde geschat; de stadsboer houdt financieel zijn eigen broek op.

Stadsboeren worden de aanjagers van een lokale stadslandbouwcultuur. De aanwezigheid van professionele stadsboeren in de stad betekent dat er landbouwkundige kennis en vaardigheden in de stad beschikbaar komen die zijn toegesneden op de stad en die ook voor hobby-tuinders interessant is. Door kennis te delen wordt het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden maar leren we langzamerhand de meest geschikte Rotterdamse stadsgewassen kennen, vinden we de beste plekken om groente en fruit, noteen, bessen en paddestoelen maar wellicht ook biomasssa en medicinale planten te kweken. Niet om de bestaande landbouw te vervangen maar om haar te verrijken en de mensen in de stad weer bewust te maken van waar ons eten vandaan komt en van de mooie samenwerking tussen mens en plant die landbouw eigenlijk is.

Als vereniging hopen we iedereen die geinteresseerd is in stadslandbouw bij elkaar te brengen rond een lokale stadslandbouwcultuur, met professionele stadslandbouw als aanjager. Dit als de private pendant van het ontluikende stadslandbouwbeleid van de gemeente.

Onze visie is niet uit de lucht komen vallen. Ze is geinspireerd door voorbeelden uit het buitenland, verwante initiatieven en experimenten uit het verleden en op een analyse van de stad waarin we wonen. Een van de voorbeelden die ons het meest heeft geinspireerd is Growing Power van Will Allen, een ondernemer voor wie voedsel, gemeenschap en duurzaamheid onlosmakelijk verbonden zijn. Daarom hebben we hem uitgenodigd in Nederland voor een lezing en een bezoek aan het Westland. Beiden zijn op film vastgelegd en binnenkort komen deze beschikbaar op onze website. Bij deze alvast een link naar de eerste film op het Youtube-kanaal van de Taskforce Multi-Functionele Landbouw.

Spreekt dit verhaal je aan? Wordt lid want zonder leden hebben we geen reden van bestaan.

Lees meer over ER of lees wat we tot nu toe zoal gedaan hebben.

Delen

Over de Auteur

Gesloten voor reacties