Stadslandbouw in Programma Duurzaam

1

Stadslandbouw is opgenomen in het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid.

In het Programma Duurzaam zijn voor de periode tot en met 2014 de tien voor Rotterdam belangrijkste opgaven geformuleerd en 89 concrete actiepunten om aan deze opgaven te werken. Een van de opgaven is Groener maken van de stad. Bij de beschrijving van deze opgave wordt stadslandbouw als voorbeeld naar voren gehaald (blz 34-35). In de actiepunten staat dat de gemeente zich committeert aan het “Faciliteren van initiatieven op het gebied van stadslandbouw”  met als doel te komen tot “Concrete projecten op het gebied van stadslandbouw” in 2014.

Eetbaar Rotterdam kijkt er naar uit  met de gemeente en maatschappelijke partijen aan realisatie van stadslandbouw te werken.

Download het Programma Duurzaam hier.

Delen

Over de Auteur