Eerlijke schimmels & het belang van de onderkant van de tuin

0

Terwijl het Haagse stadslandbouwinitiatief Gezonde Gronden zich heeft heruitgevonden als Eetbaar Park is het thema van gezonde grond nog steeds actueel.Dit bleek onder meer uit de interesse vanuit stadslandbouwinitiatieven voor de door ons georganiseerde bodemlezing. In deze lezing werd gekeken naar de relatie tussen bodemvervuiling en de kwaliteit van geteelde groenten in de stad. De natuur blijkt in de praktijk hier beter mee om te gaan dan verwacht. Toch is het vanuit ecologisch oogpunt met het bodemleven niet erg goed gesteld (dit geldt overigens niet alleen voor de stad). Zoals Sietz Leeflang op het Eetbaar Rotterdam Film Festival opmerkte is in een ecologisch gezonde bodem het leven in diversiteit, aantal en biomassa vele malen groter dan boven de grond. Dit bodemleven voert vrijwel onzichtbaar allerlei nuttige taken uit en houdt de grond gezond en vruchtbaar. De cursus Oerbacterie (zie post hieronder) door de Heidevlinder en georganiseerd door Transition Towns Rotterdam speelt hier op in en kijkt naar hoe je in je eigen tuin een gezond bodemleven kan stimuleren.
Ook binnen de wetenschap wordt steeds meer bekend over het belang van een gezond bodemleven. Recentelijk werden de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de symbiotische relatie tussen planten en schimmels. Het was al langer bekend dat planten en schimmels voedingsstoffen uitwisselen waarbij ze soms over lange afstanden worden vervoerd door de schimmeldraden. De mycoloog Paul Stamets ziet de netwerken van schimmeldraden in de bodem als ‘Earth’s natural internet’ (zie zijn TED talk of lees zijn boek Mycelium Running). Het onderzoek laat nu zien dat de uitwisseling van voedselstoffen zowel door planten als schimmels intelligent en eerlijk wordt verdeeld. Vaak op basis van het principe van de markt van vraag en aanbod maar soms ook zonder dat de gevende partner daar voordeel van lijkt te hebben.
Deze samenwerking tussen plant en schimmel is oeroud en veel bomen kunnen niet bestaan zonder zo’n symbiotische relatie. Daarom beschrijft Martin Crawford in zijn toonaangevende boek “Creating a Forest Garden” de rol van schimmels als een van de ontwerpparameters bij het ontwerpen van een forest garden. Hopelijk helpt onderzoek als het hierboven genoemde om de onderste helft van de tuin die zo belangrijk is voor haar functioneren meer onder de aandacht te brengen van (voedsel)tuiniers en tuin- en landschapsontwerpers. En zo en passant, tuin voor tuin, onze bodem weer gezonder te maken.

Delen

Over de Auteur

Gesloten voor reacties