Stadslandbouw. Aanjager duurzame renovatie van de stad?

1

Het symposium Ruimte voor Stadslandbouw in R’dam zal vijf thema’s behandelen die inzicht geven in de waarde van (professionele)  stadslandbouw voor de stad.  Een thema is de rol die stadslandbouw kan spelen in de verduurzaming van gebouwen en de stedelijke omgeving.

Nieuw algemeen nut in de bestaande stad – naar een duurzamer woningvoorraad
In 2020 zal de bestaande bouw ongeveer 90% de stad Rotterdam omvatten. Logischerwijs zal de verduurzaming zich richten op de bestaande bouw. Zo heeft de stad Rotterdam tijdens de Planpresentatie van dS+V voor 2011 ingezet op de herontwikkeling van bestaande gebouwen boven sloop/nieuwbouw. Ook woningbouwcorporaties zien in dat energieprestatie van de woningvoorraad en ook de kwaliteit van de buitenruimte belangrijke peilers zijn voor de toekomstige waarde van hun bezit en dat daarin een verduurzamingsopgave ligt. Bij deze opgave kan Stadslandbouw bijdragen.

In het rapport ‘Ruimte voor Stadslandbouw in Rotterdam’ zijn twee voorbeelden uitgewerkt op welke manier dit zou kunnen, namelijk een kas op het dak van een woonblok in Charlois en een productief groen dak in het centrum van de stad. Stadslandbouw draagt ook hier bij aan lokale werkgelegenheid en vormt een bron van voedsel voor de stad. Maar door een uitwisseling aan te gaan met de energie- en waterhuishouding van het onderliggende gebouw en de stedelijke omgeving draagt ze ook bij aan de verduurzaming van de stad.

Kassen op het dak, en ook groene daken (bijvoorbeeld in de vorm van vollegrondsteelt), dragen bij aan de energie- en waterhuishouding van een gebouw en de stad. Kassen op daken kunnen warmte opslaan en hergebruiken in de winter. De teelt op hydrocultuur maakt gebruik van nutriëntrijk water uit het gebouw voor het kweken van groenten (gedurende het hele jaar). Bij de winning van de nutriënten uit afvalwater wordt energie opgewekt. Ook restwarmte uit het gebouw kan worden benut. Groene daken werken isolerend en spelen een rol bij de opslag of het vasthouden van water. Opgeslagen water kan als irrigatie worden gebruikt en door verdamping helpt een productief groen dak met de koeling van de stad en vasthouden fijn stof  in de zomer.

Hoewel technologische oplossingen voor handen zijn, blijkt de implementatie ervan niet direct vanzelfsprekend. Waar ligt dit aan?

De hoofdvraag van deze sessie is hoe stadslandbouw onderdeel kan worden van een integrale aanpak verduurzaming van bestaande woningbouw? Kan de stadsboer een leidende rol spelen in het samenbrengen van verschillende oplossingen of zijn andere partijen die het voortouw moeten nemen? En hoe kunnen zij samen de strategie bepalen om bijvoorbeeld kassen op het dak te krijgen?

Zie hier een korte reportage over net gerealiseerde voorbeelden van stadslandbouw op daken in New York.

Of lees meer over hydrocultuur in kassen op daken hier of hier en over vollegrondsteelt op daken hier.

Geinteresseerd? Schrijf u hier in voor dit thema op het symposium.

 

Delen

Over de Auteur