Verslag studiedag Stadsgerichte Kringlooplandbouw

0

De studiedag Stadsgerichte Kringlooplandbouw van de 12 ambachten is goed bezocht en bood interessante inzichten in een duurzame toekomst van de stadslandbouw met presentaties van o.a. Albert Dortmans (Orgaworld),  Gert Jan Jansen (Hof van Twello), onze eigen Jan Willem van der Schans, Jaap Dirkmaat (per video) en natuurlijk Sietz Leeflang himself. De bijdrage van Orgaworld maakte het kringloopverhaal heel concreet en combineerde innovatie, ondernemerszin en een interesse in organische processen, waarbij composteren het begin is van een andere manier van denken die veel verder reikt.  Gert Jan Jansen benadrukte het uitgaan van eigen kracht en nieuwe verdienmodellen die zich rechtstreeks op de klant richten. De 12 ambachten presenteerde de eerste resultaten van een project om kleinschaliger landbouwwerktuigen te ontwikkelen voor duurzame kringlooplandbouw (zie afbeelding). Deze ontwikkeling volgen we graag met in gedachte de handwerktuigen die Paula Sobie ooit presenteerde in haar lezing over SPIN-farming hier in Rotterdam en op Foodprint Den Haag.

Een verslag van de dag door de 12ambachten vindt u hier en hier. Of lees wat een vertegenwoordiger van zogenaamde Voedselteams (een soort voko’s uit Belgie – ziet er interessant uit) ervan vond hier. Deze laatste haalt Jaap Dirkmaat aan die treffend de toestand van de boerenstand verwoordt (in antwoord op de vraag hoe het draagvlak bij de boeren kan verbreed worden voor een duurzamere landbouw):

“De huidige boeren worden gegijzeld. Hun voorgangers werden weggehaald van bij de natuur. Vele duizenden historische kleinschalige boerderijen werden vernietigd. Er kwam opeens een nieuwe waarheid in de plaats. Iedereen die voorheen geleefd had, werd knettergek verklaard – het moest allemaal veel grootschaliger, met grote machines, kunstmest en pesticiden. Duizenden jaren geschiedenis werden zo uitgewist en nu de boeren inderdaad niet meer dezelfde verbondenheid hebben met de natuur en efficiënt en grootschalig werken, komt men hen vertellen dat het eigenlijk weer meer zoals vroeger moet – natuurlijk is er dan geen draagvlak!”

Delen

Over de Auteur

Gesloten voor reacties