Crowdfunding Uit Je Eigen Stad

2

OK, de voedselrevolutie is uitgebroken maar wat kun je hier als eetrevolutionair aan bijdragen? De afgelopen tijd vliegen de manifesten en uitspraken over de toekomst van het voedselsysteem ons om de oren. Good old Sietz Leeflang beet vorig jaar het spits af met zijn manifest voor kringlooplandbouw. Afgelopen week kwamen daar het manifest van Foodlog/ Urgenda en de uitspraak van het Voedseltribunaal van Stroom bij. Later hopen we daar nog op terug te komen, maar bij deze wil ik u attent maken op een concrete manier om deel te worden van deze beweging. Stadslandbouwbedrijf Uit Je Eigen Stad is een crowdfunding actie begonnen en zoekt uw steun. Meer informatie vind u op hun website.

Maar waarom wordt u deel van de Voedselrevolutie als u een aandeel koopt in Uit Je Eigen Stad? Wat is de rol van stadslandbouw in de beweging naar een duurzaam voedselsysteem? Met stadslandbouw ga je de wereld niet voeden. Maar stadslandbouw is wel een proeftuin voor andere manieren van voedsel produceren, en dat onder de neus van de burger. Deze proeftuin biedt een ongekende vrijheid aan boeren om te experimenteren en om hun vak opnieuw uit te vinden. Zij biedt hen de kans een andere relatie met de klant aan te gaan en deze tebetrekken. En deze mogelijkheden kan de stadsboer delen met de boeren aan de rand en buiten de stad. Door als ambassadeur op te treden voor boeren die nu al bezig zijn met een andere manier van telen maar nog buiten het oog van de burger/consument. Door met hen samen te werken en hun producten aan te bieden in de stad. Een keten gebaseerd op vertrouwen tussen boeren en tussen boer en consument. Zo vormt stadslandbouw een proeftuin waar mensen kunnen stemmen met hun euro’s en waar waarden en uitgangspunten van het voedselsysteem worden bediscussieerd. Stadslandbouw op zijn best biedt zowel burgers als boeren een praktische en avontuurlijke ingang tot deze discussie. En Uit Je Eigen Stad met haar wortels in zowel stad als landbouw en haar koppeling van professionaliteit en idealisme heeft de kwaliteiten om deze rol te gaan vervullen.

Dus stem met uw Euro’s. Aandelen zijn verkrijgbaar vanaf E20,- en ook kleine bedragen zijn welkom omdat ze naast financieel ook menselijk kapitaal vertegenwoordigen. Als je investeert word je, naast mede-eigenaar in ieder geval ook uitgenodigd voor het openingsfeest.  Daarnaast krijg je bij investeringen vanaf EUR 260,- een cadeau, afhankelijk van de hoogte van de investering. Op de website van Uit Je Eigen Stad en op de crowdfunding portal (te bereiken via een knop op hun website) vind je meer info over hoe het werkt.

Delen

Over de Auteur

2 reacties