Food & sLIMme planologie

1

Tijdens de ‘Food & The City’ conferentie ter gelegenheid van 10 jaar sLIM (Stichting Leergang Intensief en Meervoudig Ruimtegebruik) werd afgelopen vrijdag over de ‘gevolgen van verduurzaming van de voedselvoorziening voor het ruimtegebruik in stad en regio’ gesproken en gediscussieerd door een reeks prominenten uit de planologische wereld (en 1 bankdirecteur).  De conferentie vormde tevens de introductie van de nieuwe gelijknamige leergang van sLIM (met als wervend plaatje bovenstaande foto van R’dams trots). Henk Meijer presenteerde het plan voor Floriade 2022 waarin landbouw in diverse vormen moet bij gaan dragen aan de realisatie van een reeks stedelijke opgaven. Hoogleraar Landschapsarchitectuur Dirk Sijmons gaf een overzicht van de publieke discussie rond het thema door eerst de argumenten tegen en vervolgens de argumenten voor stadslandbouw te benoemen en te eindigen met de conclusie dat ze onmisbaar is, al hield hij daarbij wel de kloof in stand tussen hightech landbouw (al dan niet in de stad) om de wereld te voeden en de feel good landbouw die meer op onze beleving aan zou sluiten. Vervolgens hield directievoorzitter Alphons Kurstjens van Rabobank Amsterdam wellicht het meest doorwrochte verhaal door de praktische stappen te beschrijven die onderdelen van de keten kunnen nemen om een regionale stadsgerichte landbouw dichterbij te brengen. Het pleidooi van een bank om in lokalisering van de keten te investeren om de sector draaiende te houden en een solide structuur te geven voor de toekomst is een belangrijk signaal. Zef Hemel van DRO Amsterdam sloot af met de constatering dat een stedelijke voedselstrategie leidt tot een ander soort planning. Hoe sympathiek ook, de idealisering van de aquaponics-installatie van kunstplek Mediamatic als (Amsterdamse) voorhoede van deze andere vorm van planning vormde onvoldoende onderbouwing van deze stelling (gevoed door enig A’dams chauvinisme?). Aardig was wel zijn uitspraak dat dit soort aquaponics  de schooltuin van de 21e eeuw is, maar het betoog van Zef ging voorbij aan het feit dat voorbeelden van dit soort zelfbouwsystemen al jaren op internet zijn te vinden en dat de volgende stap – een landbouwkundig gezien serieuzere versie – vanaf volgend voorjaar in bedrijf gaat in Rotterdam (het moet ons toch even van het hart).

Desalniettemin zette zijn prikkelende verhaal de toon voor de discussie ter afsluiting. Hoogleraar Friso de Zeeuw werd erbij gevraagd om stadslandbouw even weg te zetten als een leuke hobby van een kleine elite en tegen te spreken dat dit zou gaan leiden tot een ander soort planning. De daarop volgende wel-niet discussie ging voorbij aan de structurele problemen waar de landbouw mee kampt en die zowel door Hemel’s verheerlijking van zelfbouw-aquaponics als door de business-as-usual benadering van De Zeeuw niet serieus wordt genomen. De Rabobank gaf in haar op bijdragen van het LEI gebaseerde visie blijk van een realistischer kijk op de uitdagingen en kansen die de stedelijke voedselvoorziening de komende tijd tegemoet treedt. Dit andere perspectief, namelijk van stadslandbouw als aanjager van de verduurzaming van de stad en sluiten van kringlopen, kwam wel terloops in de presentatie van Sijmons en Meijer naar voren maar werd die middag niet verder uitgediept, terwijl dit perspectief wellicht het meest inspirerend is als basis voor ontwikkeling van een ander soort meer organische planning.

 

Delen

Over de Auteur

1 reactie

 1. voor geinteresseerden in dit onderwerp wordt in de week van 14-19 januari 2013 gedurende 5 sessies dieper ingegaan op dit onderwerp met invalshoeken:
  General Introduction (Nevin Cohen, Han Wiskerke)
  Urban Food Provisioning (Tim Lang / Paul Bartels)
  Urban Farming (Andre Viljoen / JW van der Schans)
  Urban Food Governance (Kevin Morgan / Alphons Kurstjens)
  Social justice & local communities (Wayne Robers / Esther Veen)

  Het is mogeijk deelpakketten te kopen.
  info & aanmelden:
  /http://www.slim.nu/nl/lg19conferentie.php

Laat een reactie achter