ER Groeit: Tot de bodem

0

In het stedelijk gebied van Rotterdam is de grond niet zonder meer geschikt als moestuin. Naast bijvoorbeeld een gebrek aan voedingsstoffen of een slechte waterhuishouding kan ook bodemverontreiniging een beperkende factor zijn. Door langdurige bedrijfsmatige activiteiten is op een groot aantal plaatsen in Rotterdam de bodem verontreinigd. Een deel hiervan is in de loop der jaren gesaneerd, met name in het kader van stadsvernieuwing.

Uit onderzoek blijkt dat bodemverontreinigingen nauwelijks in groenten of fruit worden vastgelegd. Intensief contact met ernstig verontreinigde grond brengt echter risico’s met zich mee. Daarom is het raadzaam om bij plannen om bijvoorbeeld braakliggende terreinen in gebruik te nemen voor stadslandbouw aandacht te besteden aan de bodemkwaliteit. Mogelijk zijn er maatregelen nodig om verantwoord met de grond om te gaan. In deze workshop wordt het onderwerp ‘bodem’ uitgediept aan de hand van vragen van geïnteresseerden.

Hans Groenendijk werkt bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. De milieudienst beoordeelt voor Rotterdam jaarlijks een groot aantal bodemonderzoeksrapporten die vervolgens via de website van de DCMR, onder wonen en milieu / bodem / bodeminformatie, kunnen worden ingezien.

Lees (iets) meer over bodemkwaliteit bij de Veelgestelde vragen op deze website.

Delen

Over de Auteur

Laat een reactie achter