Boekpresentatie Onze oogst

0

Op 6 maart a.s. zal wethouder Alexandra van Huffelen het eerste exemplaar van ‘Onze
Oogst. Sociale aspecten van Rotterdamse Stadslandbouwprojecten’  in ontvangst nemen tijdens de presentatie bij Stadstuinwinkel Stek. Het is de rapportage van een onderzoek door Cees Bronsveld, onderzoeker bij de gemeente Rotterdam en ER-bestuurslid, naar een aantal sociale effecten van stadslandbouwinitiatieven in Rotterdam.

De gemeente Rotterdam faciliteert sinds een aantal jaren in en om de stad stadslandbouw. Het gemeentelijke beleid formuleert onder meer de volgende doelstellingen: ‘De opgave ligt vooral in het vergroten van de beschikbaarheid van duurzaam geproduceerd voedsel, van een hoge kwaliteit, voor brede lagen van de bevolking. De focus van de gemeente Rotterdam bij stadslandbouw in en rond de stad zal liggen op de thema’s gezondheid, duurzame economie en ruimtelijke kwaliteit.’ Onze Oogst. Sociale aspecten van Rotterdamse Stadslandbouwprojecten is de rapportage van een onderzoek naar een aantal sociale effecten van stadslandbouwinitiatieven in Rotterdam. In dit onderzoek wordt een aantal maatschappelijke effecten van stadslandbouw-initiatieven nader in kaart gebracht, te weten de effecten op het terrein van:

1. sociale cohesie in buurten en wijken,
2. participatie en werkgelegenheid, en
3. gezondheid.

Over de auteur: Cees Bronsveld (1954) studeerde niet-westerse sociologie in Leiden. Daarna was hij actief als publicist. Sinds 1990 is hij werkzaam als onderzoeker bij de gemeente Rotterdam. Hij publiceerde daar onder meer over migratie- en integratievraagstukken. Daarnaast verschenen van zijn hand Tussen mythe en misdaad. Jonge vluchtelingen in de prostitutie? (2004) en Gitte Christensen, papierkunstenaar (2012).

Delen

Over de Auteur

Gesloten voor reacties