ER Groeit: De Stad en het Beloofde Land

0

Een goede band met het land of onze natuurlijke omgeving is essentieel voor de innerlijke (spirituele) bloei van individuen, gemeenschappen en samenlevingen. Dat is een van de belangrijkste thema’s van de meeste levensbeschouwelijke tradities. Een van land ontworteld leven gaat gepaard met vormen van innerlijke degradatie: zinloosheid, leed en kwaad. Voor een innerlijk herstel is ook een hernieuwde relatie nodig met het land waarop we samenleven.

In een moderne stad als Rotterdam waar veel mensen niet op de begane grond wonen en waar land door bebouwing soms nauwelijks zichtbaar is, als handelswaar van hand tot hand gaat en waar we leven van voedsel wat verbouwd wordt op land aan de andere kant van de wereld, is dat herstel een grote uitdaging.

In de workshop gaan we op verkenningstocht langs verschillende tradities. Hoe kunnen we volgens deze tradities onze band met het land herstellen? Er wordt vooral gekeken naar het Jodendom, Christendom, Hindoeïsme en Boeddhisme, maar ook naar moderne sociale bewegingen, zoals de bevrijdingsstrijd van Gandhi, de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie en de Schotse landhervormingsbeweging van de jaren ‘90.

Vanuit praktijkervaring met Rotterdamse projecten als de Gandhituin wordt vervolgens besproken op wat voor manieren stadslandbouw kan bijdragen aan het herstel van die relatie met het land die bijdraagt aan een vervuld leven en samenleven. Aan wat voor kenmerken zou stadslandbouw dan moeten voldoen? En is elke vorm van stadslandbouw gewenst? Of is er ook stadslandbouw mogelijk die onze band met elkaar en de aarde alleen maar dieper ontwortelt?

Rutger Henneman heeft antropologisch onderzoek gedaan naar de spirituele en religieuze wortels van de moderne Schotse landhervormingsbweging. “ik werd geraakt door het diepe culturele gevoel van verbondenheid met het land, wat kracht gaf aan relatief machteloze kleine boerengemeenschappen in hun strijd tegen armoede en het historische onrecht van grootgrondbezit.” Momenteel begeleid hij als zelfstandig ondernemer de buurtmoestuin Wilgenplantsoen, is hij voorzitter van Stichting Vredestuin (Gandhituin en Vredestuin Couwenburg), geeft hij filosofische en levensbeschouwelijke cursussen en brengt hij binnenkort als hoofdredacteur de eerste editie van het webmagazine Het Potentieel uit. Voor meer informatie: www.rutgerhenneman.com

Delen

Over de Auteur

Laat een reactie achter