ER Groeit: Samenwerken met bewoners en vrijwilligers

0

De meerwaarde van veel initiatieven zit vooral ook in het samen doen. Samen tuinieren met je buren, met wijkbewoners, met vrijwilligers. Zorg voor elkaar en omgeving Meer contacten in de wijk, bewoners die onverwachte talenten laten zien.

Het eerste begin is vaak vol enthousiasme. In het begin wil iedereen wel meedoen, iedereen ziet al de eerste oogst voor zich. Maar hoe houd je al die enthousiaste mensen erbij? Hoe kun je het draagvlak vergroten zodat het initiatief niet omvalt als de trekkers van het eerste uur wegvallen? Zorgen voor een achtervang en voldoende opvolging van vrijwilligers zijn absoluut randvoorwaarden voor duurzame vrijwilligersinitiatieven.

In deze workshop gaat het over de sociale kant van het starten van bewonersinitiatieven. Hoe enthousiasmeer je bewoner en hoe blijven ze gemotiveerd? En waar moet je allemaal rekening mee houden wanneer je met vrijwilligers werkt? Wat voor regels en voorzieningen zijn er? En waar kun je ondersteuning vinden? Zijn er professionals waar je een beroep op kunt doen, als het (tijdelijk) niet lukt? En hoe organiseer je dat dan?

Creatief Beheer heeft als uitgangspunt, geen rotzooi, geen overlast en iedereen mag meedoen. Met name dat laatste is een uitdaging en vraagt om een neutrale onafhankelijke beheerder die het proces openhoudt en ook de kwetsbare of asociale bewoners in ieder geval niet uitsluit. Ook zijn burgerinitiatieven in multiculturele wijken vaak eilandjes van een bepaalde cultuurgroep en het is moeilijk deze te verbinden zonder hulp van buitenaf.

Harmen Sliep (Creatief Beheer) en Renske Venstra  (Vrijwilligerswerk Rotterdam): “Het merendeel van de burgerinitiatieven mislukt en dat is jammer, want de intenties en de energie is goed. Ik vind het belangrijk om uit te dragen, hoe professionele ondersteuning dit kan voorkomen en hoe dit ook voor de participerende burgers leuk, nuttig en leerzaam is.”

Delen

Over de Auteur

Laat een reactie achter