ERGroeit: Hoe gezond is de stadsbodem?

0

Voedselgewassen telen in de stedelijke ophooglaag van Rotterdam: omgaan met bodemverontreiniging en andere (bodem)probleempjes in de stad .

In deze workshop worden de oorzaken en het voorkomen van verontreinigde stadsgrond besproken en hoe hiermee om te gaan. Ook wordt ingegaan op de gevolgen van luchtverontreiniging voor de kwaliteit van de zo zorgvuldig en vaak biologisch gekweekte groenten.

Rotterdam is gebouwd op veen en daarom overal opgehoogd met grond en allerlei afvalmaterialen. Ook het bodemgebruik na ophoging heeft vaak tot verontreiniging geleid, bijvoorbeeld omdat as uit de kolenkachel werd gebruikt voor het ophogen van de tuin. Hierdoor is vooral in alle oude stadswijken de bodem vaak verontreinigd, vooral met zware metalen als lood en zink. Niet alle verontreinigde grond leidt tot vervuiling van hierop geteelde groenten en als dat wel zo is zijn hiervoor goede oplossingen voorhanden. Daarnaast zijn stadsbodems behept met andere ongemakken: onvruchtbaar zand, veel puin, betonharde bodemlagen, etc. Ook hiermee moet een stadsboer leren omgaan. En dan is er ook nog luchtvervuiling als gevolg van het drukke verkeer, de haven en de industrie.

Toch wordt er meer dan een eeuw voedsel gekweekt op stadsgrond, tot voor kort vooral op volkstuinen en schooltuinen, en sinds zo’n tien jaar ook op tijdelijk braakliggende grond in de stad. Overal ontstaan stadslandbouwtuinen, meestal opgezet door buurtbewoners, soms commercieel. De gemeente, meestal eigenaar van deze grond monitort en faciliteert deze initiatieven en helpt zo nodig met het oplossen van bodemproblemen. Immers, het verbetert de leefbaarheid in de stad, versterkt het “sociale cement” in de buurt en geeft de bewoners veel plezier.

Anton Roeloffzen is dé Rotterdamse bodemexpert op het gebied van stadslandbouw: “Voor Rotterdam en de buurgemeenten monitor ik alle stadslandbouwinitiatieven en geef waar nodig advies. Daarnaast heb ik zelf een volkstuin op volkstuincomplex De Tochten in Zevenkamp, waar ik fruitbomen heb en zeldzame (ook inheemse) boomsoorten kweek uit zaad of stek.”

Deze workshop maakt deel uit van ERGroeit 2015. Het complete workshopoverzicht vind je hier.

Delen

Over de Auteur

Laat een reactie achter