ERGroeit: Vinden en binden van vrijwilligers

0

De meerwaarde van veel stadstuininitiatieven zit vooral ook in het samen doen. Samen tuinieren met je buren, wijkbewoners, met vrijwilligers. Meer contacten in de wijk, bewoners die onverwachte talenten laten zien. In het begin wil iedereen meedoen, men ziet de eerste oogst al voor zich. Het is echter een kunst om al die enthousiaste mensen erbij te houden. Of nieuwe vrijwilligers te vinden als het initiatief groeit en de werkzaamheden toenemen.

Deze workshop gaat over de voortdurende uitdaging hoe
– voldoende en geschikte vrijwilligers te vinden
– en vervolgens ook weer te behouden.

Naast uitwisseling van ervaringen krijgt u praktische tips en instrumenten mee.

Suzanne Stolk is vanuit De Groene Motor regiomedewerker voor Rotterdam, Den Haag en omstreken, en Sonja Slijper is vanuit Vrijwilligerswerk Rotterdam adviseur voor organisaties die met vrijwilligers (willen gaan) werken “Wij leveren graag een bijdrage aan het ‘groeiend’ aantal stadstuininitiatieven door hen te ondersteunen bij zowel het vrijwilligerswerk in het algemeen (Sonja) als in natuur/landschap/erfgoed in het bijzonder (Suzanne).”

De Groene Motor is een provinciaal programma voor ondersteuning en stimulering van vrijwilligerswerk in natuur, landschap en erfgoed. “Je kunt bij ons terecht voor praktische ondersteuning in de vorm van gereedschapuitleen. Ook is er jaarlijks een cursusaanbod en ondersteunen we netwerken en organiseren netwerkbijeenkomsten. We werken samen met partners zoals IVN/Groen Dichterbij en terreinbeherende organisaties.”

Vrijwilligerswerk Rotterdam is de centrale ondersteuningsorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Rotterdam. “Wij informeren en bemiddelen mensen richting vrijwilligerswerk en beheren de stedelijke vacaturebank. Ook bieden we informatie, advies, ondersteuning en een gevarieerd scholingsaanbod aan vrijwilligersorganisaties van klein tot groot. Daarnaast werken we projectmatig voor specifieke doelgroepen (maatjes, jongeren) of op basis van actuele ontwikkelingen in het veld (wijkgericht werken, maatschappelijk betrokken ondernemen).”

Deze workshop maakt deel uit van ERGroeit 2015. Het complete workshopoverzicht vind je hier.

 

Delen

Over de Auteur

Laat een reactie achter