ERGroeit 2016: Werken met vrijwilligers

0

Tijdens deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over werken met vrijwilligers. Het uur is bedoeld voor mensen die rondlopen met vragen over bijvoorbeeld: het vinden en binden van vrijwilligers en het organiseren en coördineren van het vrijwilligerswerk. Bij deze workshop helpen we elkaar verder door het uitwisselen van ervaringen en tips. Sonja Slijper en Suzanne Stolk begeleiden het gesprek.

Suzanne Stolk is vanuit De Groene Motor regiomedewerker voor Rotterdam, Den Haag en omstreken, en Sonja Slijper is vanuit Vrijwilligerswerk Rotterdam adviseur voor organisaties die met vrijwilligers (willen gaan) werken “Wij leveren graag een bijdrage aan het ‘groeiend’ aantal stadstuininitiatieven door hen te ondersteunen bij zowel het vrijwilligerswerk in het algemeen (Sonja) als in natuur/landschap/erfgoed in het bijzonder (Suzanne).”

De Groene Motor is een provinciaal programma voor ondersteuning en stimulering van vrijwilligerswerk in natuur, landschap en erfgoed. “Je kunt bij ons terecht voor praktische ondersteuning in de vorm van gereedschapuitleen. Ook is er jaarlijks een cursusaanbod en ondersteunen we netwerken en organiseren netwerkbijeenkomsten. We werken samen met partners zoals IVN/Groen Dichterbij en terreinbeherende organisaties.”

Vrijwilligerswerk Rotterdam is de centrale ondersteuningsorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Rotterdam. “Wij informeren en bemiddelen mensen richting vrijwilligerswerk en beheren de stedelijke vacaturebank. Ook bieden we informatie, advies, ondersteuning en een gevarieerd scholingsaanbod aan vrijwilligersorganisaties van klein tot groot. Daarnaast werken we projectmatig voor specifieke doelgroepen (maatjes, jongeren) of op basis van actuele ontwikkelingen in het veld (wijkgericht werken, maatschappelijk betrokken ondernemen).”

Delen

Over de Auteur

Gesloten voor reacties