UAM 32: Urban food-waste-energy nexus and the private sector

0

UA Magazine 32 stelt aan de orde hoe een betere synergie tussen stedelijke voedsel-, water- en energiesystemen kan bijdragen aan een duurzame stad, en wat de rol kan zijn van private partijen in het realiseren hiervan. Het behandelt onder meer verdienmodellen voor winning van energie uit afval en een Zweeds project om vergisting van afval uit landbouw en slachthuizen op stedelijk niveau te organiseren. Ook Rotterdam komt aan de orde.

De rol van private partijen in stedelijke voedselsystemen (city region food systems) komt aan de orde in het artikel ‘The Role of the Private Sector in City Region Food systems‘ van Marielle Dubbeling. Het artikel is gebaseerd op onderzoek door RUAF, met cases uit Bristol (Verenigd Koninkrijk), Quito Metropolitan District (Ecuador) en Rotterdam. Bevindingen uit het hoofdstuk over Rotterdam (door Jan Willem van der Schans en ondergetekende) worden besproken in het artikel ‘Harvesting the Non-Food Benefits of Urban Agriculture: Finding and engaging unexpected partners?‘ Het artikel  gaat in op de rol die private partijen die traditioneel niet met voedsel bezig zijn (zoals woningbouwcorporaties) kunnen spelen in stadslandbouw in Rotterdam. Het volledig onderzoek (dat zowel food als non-food private sector behandelt) is hier te vinden.

Bekijk UA Magazine 32: Urban food-waste-energy nexus and the private sector

Urban Agriculture Magazine is een publicatie van de RUAF Foundation

Delen

Over de Auteur

Gesloten voor reacties