Groene keuzes. Wat zeggen Rdamse partijen over groen?

0

De Rotterdamse media staan er vol mee: “wat vinden politieke partijen over” … armoede, onderwijs, klimaatambities (zie de links onderaan). Wat nog ontbrak was een overzicht van wat partijen zeggen over ‘het groen’ in Rotterdam en over stadslandbouw. Op de valreep voor de verkiezingen poogt het Stadslandbouwtijdschrift dit gat te vullen. We hebben in een overzichtelijk tabelletje alle concrete maatregelen naast elkaar gezet die de verschillende partijen voorstellen in hun verkiezingsprogramma’s. De maatregelen zijn in grote lijnen geclusterd.

We kijken dus niet naar wat partijen zeggen over duurzaamheid of over hoe ze klimaatverandering tegen willen gaan. Daar is al veel en goed over geschreven. Wil je daar meer over weten lees dan o.a. “Klimaatambities: dit valt er te kiezen met de gemeenteraadsverkiezingen” van Inge Jansen in Vers Beton. We spitsen ons toe op het groen in Rotterdam. De tabel is gedetailleerd genoeg om als lezer zelf conclusies te trekken. Ik sluit dus ook af met maar een paar droge voor de hand liggende conclusies. Maar eerst…

… hoe zit het met CDA, VVD en Leefbaar?

Die zijn niet in de tabel opgenomen. VVD, Leefbaar en CDA hebben geen concrete plannen voor het groen in hun partijprogramma. Het enige wat Leefbaar zegt is dat ze ‘meer en goed verzorgd groen in de openbare ruimte’ willen en ‘makkelijk te onderhouden groen bij nieuwbouw en herinrichting’. Dat is niet alleen heel summier. Het is ook dubieus, want vooral ‘makkelijk te onderhouden groen’ zou wel eens tot meer gemeenteperkjes kunnen leiden en tot minder biodiversiteit. VVD heeft ook geen concreet groen voorstel. Onder een kopje ‘Groen & Rechts’ zijn een paar puntjes opgenomen over thema’s als energie, woningen en mobiliteit. En dus niet over het groen in Rotterdam. CDA weet pas echt mooi invulling te geven aan hun rentmeesterschapsambities door het woord ‘groen’ geeneens te noemen in hun verkiezingsprogramma.

Ook andere nieuwe partijen zoals 50Plus en Stadsinitiatief Rotterdam hebben nauwelijks iets in hun programma’s staan over groen. 50Plus blijft ook erg kortaf en abstract. Bijenhotels, meer bomen, en beplanting voor vogels en vlinders. En 50plus ‘kiest’ voor stadstuinen en stadslandbouw op daken en ‘verloren stukjes grond’. Hoe je daarvoor ‘kiest’ is verder onduidelijk. Het Rotterdams Stadsinitiatief heeft ‘geen traditioneel programma maar actiepunten’. Dat staat er als een trotse overtuiging, maar het zou een excuus moeten zijn. Want ook in partijprogramma’s staan actiepunten, of concrete voorstellen. Maar die zijn dan vaak ingebed in een onderbouwend verhaal. Bij het stadsinitiatief staan de niet onderbouwde actiepunten willekeurig en onsamenhangend door elkaar heen. Als je dan op zoek gaat naar groene actiepunten dan kom je het punt tegen dat elke straat een boom moet hebben, en dat er een stadsfonds moet komen voor groene en duurzame bewonersinitiatieven, van 1 % van de groen- en buitenruimtebegroting. En daar blijft het bij. Moeten we nog iets over de PVV zeggen? Het enige partijprogramma wat PVV heeft is een a-4tje over landelijke thema’s. Laten we dus maar snel naar de partijen kijken die wel serieus iets zeggen over het groen in Rotterdam.

Bekijk het Overzicht- groene-punten_verkiezingsprogrammas2018 als pdf  of bekijk het schema hieronder

Conclusies

Met zo’n uitvoerig en gedetailleerd overzicht is het meeste al gezegd, en kan je als lezer zelf conclusies trekken. Ik noem daarom alleen een paar voor de hand liggende. Het valt direct op dat de SP en de Partij voor de Dieren verreweg het meest uitgebreid en concreet zijn op het gebied van groene voorstellen. Daarna komen GroenLinks en D66. Op vlakken als biodiversiteit heeft iedereen wel iets te zeggen. Waar GroenLinks vleermuisvriendelijke verlichting wil, wil Partij voor de Dieren dat bomen met elkaar in verbinding staan voor vleermuizen. De SP en zeker Partij voor de Dieren noemen er gewoon meer. Opvallend is dat Natuur- en Milieueducatie alleen door SP en de Partij voor de Dieren genoemd wordt. En alleen de SP en NIDA zeggen iets over volkstuinen.

Bijna alle partijen willen wel stadslandbouw stimuleren, ruimte ervoor maken, of het ‘toejuichen’. (Ik kijk er al naar uit dat CU-SGP komt applaudisseren als we onkruid aan het wieden zijn tussen de kolen. Wat goede spreekkoren vind ik dan wel een voorwaarde.) Maar veel concreter wordt het niet op het vlak van stadslandbouw.

Aan stemadvies waag ik me niet. Partijprogramma’s zijn niet heilig. Soms is het veel belangrijker te kijken naar hoe partijen de afgelopen jaren hebben gestemd voor en tegen groene moties. Bovendien zijn er nog meer hele belangrijke thema’s deze verkiezingen, zoals klimaat en duurzaamheid en armoedebestrijding. Daarover zijn mooie artikelen verschenen o.a. op Vers Beton. Lees die! Veel plezier met stemmen woensdag en succes met de uitslag!

Lees over verwante verkiezingsthema’s in Rotterdam:
https://versbeton.nl/2018/03/wat-zeggen-de-rotterdamse-partijprogrammas-over-armoede/
https://versbeton.nl/2017/12/klimaatambities-dit-valt-er-te-kiezen-met-de-gemeenteraadsverkiezingen/
https://versbeton.nl/2018/03/wat-zeggen-de-partijen-over-de-klimaatopgave-van-de-haven/
En over de toegenomen aandacht voor groen:
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Gemeenteraads-verkiezingen-weer-meer-aandacht-voor-groene-ruimte-bij-politieke-partijen.htm

Delen

Over de Auteur

Gesloten voor reacties