Motie Eetbaar Groen

0

De motie ‘Eetbaar Groen, Rotterdam Plukt de Vruchten’ is op donderdag 11 juli unaniem door de Rotterdamse gemeenteraad aangenomen. De motie, opgesteld door GroenLinks, Nida, SP en CU-SGP, verzoekt het college om ‘bij nieuwe aanplant van bomen en struiken bij door bewoners of initiatieven beheerde locaties vaker te adviseren en te kiezen voor eetbaar groen.’

Een aantal organisaties zoals Groen010, Groene Groeiplekken en GroenGoed hebben de afgelopen jaren ervoor gelobby’d dat bij nieuwe aanplant de gemeente een significant percentage eetbaar groen hanteert. Als dat structureel beleid wordt, dan kunnen enkele hectares stadsgroen productief gemaakt worden.

De motie gaat niet zo ver. De motie draagt niet op dat de gemeente er beleid van maakt eetbaar groen aan te planten. De gemeente hoeft dus niet haar eigen handelen te veranderen, maar alleen te adviseren wanneer burgers handelen. Deze motie lijkt niks te veranderen aan groen dat niet in zelfbeheer is. Daar blijft de gemeente kiezen voor niet-productief groen.

Toch is de motie wel een stap in de goede richting. Op zijn minst is het een erkenning van de gemeenteraad dat eetbaar groen belangrijk is. Dat is een cultuurverandering en dus niet onbelangrijk. De stap naar een concrete maatregel dat de gemeente zelf ook meer eetbaar groen gaat aanleggen komt daarmee dichter bij.

Delen

Over de Auteur

Gesloten voor reacties