Groen010: samen werken aan bestendiging

0

De vereniging Groen010 is een nieuw leven begonnen als formele partner in het EU-project Edibles Cities Network (EdiCitNet). De vereniging treedt op namens de gezamenlijke groene (voedsel)initiatieven die al deel namen aan dit project. Ze neemt de rol over van de gemeente als uitvoerder van het Living Lab in Rotterdam binnen EdiCitNet. Hoe dat zo gekomen is kunt u hier lezen op de website van Groen010.

De voorbereidingen van het Living Lab waren al in volle gang. Het initiatief en de uitvoering komen nu meer bij de initiatieven zelf te liggen. Dit biedt veel kansen. De rol van Groen010 is het ontwikkelen van het Living Lab binnen het EU-project, en het onderzoeken van mogelijkheden voor bestendiging van en samenwerking tussen eetbaar groene initiatieven. Daarbij zal ook worden gekeken of en hoe Groen010 daarin een rol kan spelen op langere termijn in deze handelingsperspectieven of dat er andere vormen nodig zijn.

Een belangrijke eerste stap in het Living Lab is het ‘zelfonderzoek’ dat Groene Groeiplekken hiernaar heeft gedaan. Het onderzoek is geschreven door Rutger Henneman op basis van tweegesprekken tussen in totaal 34 initiatieven, en is net afgerond. Meer over het onderzoek en het vervolg leest u hier.

Ook het Stadslandbouwtijdschrift lift mee in deze ontwikkelingen. Meer hierover hier.

Delen

Over de Auteur

Gesloten voor reacties