Living Lab Rotterdam EdiCitNet

0

De komende tijd zal Stadslandbouwtijdschrift regelmatig verslag doen van de voortgang van het Living Lab Rotterdam dat wordt uitgevoerd in het kader van het EU-project EdiCitNet (Edible Cities Network). Dit project loopt al 2 jaar, maar sinds januari 2021 wordt de stad Rotterdam als partner in het project niet langer vertegenwoordigd door de gemeente maar door de initiatieven zelf. Meer hierover is te lezen hier op de site en in de update op de site van Groen010 dat namens de initiatieven formeel partner is.
Voor Stadslandbouwtijdschrift biedt dit ook een nieuwe impuls zoals hier is te lezen.

Inmiddels is het zelfonderzoek afgerond en voorgelegd aan de initiatieven op een netwerkbijeenkomst 8 juli 2021. Tijdens deze geïnspireerde en succesvolle bijeenkomst zijn op basis van de voorgestelde handelingsperspectieven 4 werkgroepen geformuleerd. Deze werkgroepen gaan met Groen010 in september aan de slag om de perspectieven om te zetten in actie. Een uitgebreider verslag van deze bijeenkomst en meer over hoe je kan aanhaken bij dit proces volgt in de volgende editie.

Ondertussen biedt het EdiCitNet project allerlei mogelijkheden tot kennisuitwisseling tussen initiatieven van de deelnemende steden. Een goed voorbeeld daarvan zijn de City Team meets City Team bijeenkomsten. Ben je als initiatiefnemer of bij een initiatief betrokken professional geïnteresseerd om deel te nemen, lees dan hier verder.

Groen010 zal ook bij andere vormen van uitwisseling kijken hoe ze een bredere groep initiatieven en projecten kan betrekken, want de huidige (bestuurs)leden streven ernaar om Groen010 in te zetten als (desnoods tijdelijk) vehikel om de groene beweging als geheel te versterken.

Delen

Over de Auteur

Gesloten voor reacties