Eetbaar Rotterdam

Eetbaar Rotterdam 2007-2017

EETBAAR ROTTERDAM is in 2007 begonnen als expertisegroep en is in 2010 verder gegaan als vereniging. Op 20 juni 2017 is Vereniging Eetbaar Rotterdam opgeheven. Lees meer over het waarom hier.

Eetbaar Rotterdam heeft met haar activiteiten en haar website een belangrijke rol gespeeld in de opkomst van het stadslandbouw als fenomeen, waarbij ER zich onderscheidde door zowel te agenderen als kritisch te reflecteren, daarnaast heeft zij veel initiatieven in Rotterdam en Nederland met haar kennis ondersteund.

Wat was Eetbaar Rotterdam? Zo verwoorden we het indertijd zelf:

“EETBAAR ROTTERDAM vormt een netwerk voor stadslandbouw in Rotterdam waarin initiatieven elkaar kunnen versterken en stelt zich ten doel de voedselketen weer zichtbaar te maken in de stad. Als voedsel dichter bij huis groeit, krijgen de stadsbewoners de mogelijkheid het voedselproductieproces te zien en te ervaren. De vereniging wil op deze manier een bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame samenleving.

Expertise
EETBAAR ROTTERDAM bestaat uit een groep van burgers, zowel leken als professionals uit Rotterdam met uiteenlopende deskundigheid die activiteiten ontplooit in de stad Rotterdam en kennis verzamelt en beschikbaar maakt voor de politiek, beleidsmakers, ondernemers en bewoners op het terrein van stadslandbouw.

Activiteiten
EETBAAR ROTTERDAM ziet kansen voor stadslandbouw als handelsmerk van Rotterdam. Door stadslandbouw onderdeel te laten uitmaken van de plaatselijke ruimtelijke ordening en ondernemende bewoners de ruimte te geven projecten te realiseren waarin de voedselkringloop centraal staat. Met haar activiteiten wil EETBAAR ROTTERDAM bijdragen aan een lokale stadslandbouwcultuur.

Extra dimensie
EETBAAR ROTTERDAM gaat uit van het gebruik van onverwachte en nog niet benutte ruimte in de stad. Stadslandbouw kan daarmee een extra dimensie zijn bij de realisatie van duurzaam functionerende gebouwen en openbare ruimte in de stad. Drijvende tuinen, moestuindaken, zelfvoorzienende horecagelegenheden en innovatieve gebouwen op basis van gesloten kringlopen sieren als het aan EETBAAR ROTTERDAM ligt straks de skyline van Rotterdam.

Netwerk
EETBAAR ROTTERDAM verzamelt en verspreidt kennis over stadslandbouw. Door mensen met kennis en ervaring aan elkaar te verbinden, wil zij een netwerk organiseren waarin lokale initiatieven elkaar kunnen versterken.”