Expertisegroep 2007-2010

In 2006 is het initiatief genomen voor de expertisegroep stadslandbouw Eetbaar Rotterdam door Rien Bongers (Het Portaal), Jan-Willem van der Schans (LEI), Bas de Groot (Walden21), Paul de Graaf (Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek), Césare Peeren (2012Architecten) en Nicole Hoven (Van de Boer). Zij ontmoetten elkaar bij een bijeenkomst van het Innovatienetwerk georganiseerd door Het Portaal. Op initiatief van en gefaciliteerd door Het Portaal zijn zij nog eens om de tafel gaan zitten. Uit de interdisciplinaire uitwisseling die zich ontspon is een visie ontstaan op het – toentertijd vrijwel onbekende – fenomeen stadslandbouw en wat zij voor Rotterdam zou kunnen betekenen. Met deze visie als basis is de groep het thema gaan agenderen, en inhoudelijk uitdiepen om deze kennis te verspreiden en te delen in vak- en beleidskringen, de academische wereld, in het beroepsonderwijs en in het nationale debat over de toekomst van ons voedselsysteem.

Een greep uit wat de expertisegroep heeft bereikt:

Agenderen
Bijdrage aan verkiezingsprogramma’s (Manifest)
Talrijke presentaties (Stadshavens, dS+V, BAM Vastgoed, YFM)
Aanwezigheid in de pers en in beleidsdocumenten, zie bijvoorbeeld hier en hier
Bijdrage aan Denktank Stadslandbouw dS+V

Verzamelen en verspreiden kennis
Stadslandbouwblog (zie het oude blog met posts tot juni 2010 – waaronder de meeste links op deze pagina – hier) – update 2017: alle posts zijn nu op eetbaarrotterdam.nl terug te vinden via de zoekfunctie
ER Diners 2012 architecten (zie hier en hier)
Lezingen Will Allen / Paula Sobie (zie hier en hier en de film hier )

Advies programmering Stroom Foodprint manifestatie
Info-borden en demo’s  (aquaponics, (worm)compostering) op Rotterdamse Oogstfestival 2009
Presentaties (zie onder agenderen)

Educatie

Aanvraag en uitvoering KIGO Stadslandbouw
zie ook de serie verslagen van de studiereis naar de VS hier en hier

Onderzoek

Onderzoek Ruimte voor Stadslandbouw in Rotterdam (meer info)
Inventarisatie stadslandbouw Zuidvleugel (concept-rapport)
Papers:
Urban Agriculture in the Netherlands (in:  Urban Agriculture Magazine no 24 (RUAF))
Integrated urban agriculture in industrialised cities (SASBE2009 – link niet meer beschikbaar)

Initiëren projecten
Meedenken Marconistrip/ Uit Je Eigen Stad (en andere lokaties)