Vereniging 2010-2017

Vereniging Eetbaar Rotterdam 2010-2017

Op 20 juni 2017 is Vereniging Eetbaar Rotterdam opgeheven. Lees meer hier.

Oorsprong
De vereniging Eetbaar Rotterdam is opgericht in 2010 door Rien Bongers (Het Portaal), Jan-Willem van der Schans (LEI), Bas de Groot (Walden21), Paul de Graaf (Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek), Césare Peeren en Jos de Krieger (beide 2012Architecten), die  tevens als eerste bestuur zitting namen.

Bestuur
Het laatste bestuur bestond uit Ans Stolk, Ariane Lelieveld (secretaris), Caroline de Vlaam (penningmeester), Cees Bronsveld, Jan van der Schans, Jan Willem van der Schans (voorzitter) en Paul de Graaf. Zij kwamen in goed overleg tot de conclus

Doel
Het inhoudelijke doel van de vereniging was: het zichtbaar maken van de voedselketen in de stedelijke omgeving en het stimuleren van stadslandbouw. Zij trachtte dit doel onder meer te bereiken door: agenderen bij overheden en andere stakeholders, het uitwisselen van kennis en ervaringen, en het organiseren van publieke activiteiten, zowel voor leden als niet –leden.

Om dit doel te bereiken zocht de vereniging naar manieren om de activiteiten van Eetbaar Rotterdam te verbreden. De vereniging wilde de groeiende stadslandbouwbeweging een plek bieden om samen te komen en informatie uit te wisselen. Mensen konden lid worden en eigen activiteiten te ontplooien om zo een bredere agenda te bedienen, met meer activiteiten en een grotere doelgroep.

Postadres: Vereniging Eetbaar Rotterdam, Gedempte Zalmhaven 911, 3011 BT Rotterdam

De visie van de vereniging