Lid worden

Wil je meedoen? Wordt dan lid!

Voor E 30,- wordt je deel van een gemeenschap die kennis uitwisselt en samen activiteiten organiseert en stadslandbouw in Rotterdam uitoefent, onderzoekt en stimuleert. Ter referentie zie wat we tot nu toe zoal gedaan hebben.

Uit praktische overwegingen moet je woonachtig zijn in de regio Rotterdam, want we verwachten dat je minstens een keer per jaar actief bent binnen de vereniging of het nu gaat om het organiseren van een activiteit, meedenken in een werkgroep of het verkopen van kaartjes bij een lezing.

Woon je elders kun je voor hetzelfde bedrag sympathisant worden, en we moedigen je aan een lokale Eetbare vereniging te starten, dan kunnen we kennis uitwisselen.

Ook als donateurs ben je van harte welkom.

Je kunt je aanmelden via een email aan het secretariaat met als onderwerp: lidmaatschap ER. Vul het inschrijfformulier in, onderteken het en stuur het ingescand mee als bijlage, of per post naar:

Vereniging Eetbaar Rotterdam, Emantspad 5, 3061 CE, Rotterdam

Bekijk hier de statuten en het huishoudelijk reglement (waarin ook rechten en plichten van leden, sympathisanten en donateurs zijn vastgelegd). Het lidmaatschapsgeld of donaties kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer 198303254.